Vloženo: 30.11.2018
Datum události:
06.12.2018

INFORMACE /29.11.2018/
š t ě n i c e
Vážení vlastníci a nájemníci bytů, v našem domě se vyskytly štěnice. Výskyt
není masivní, nicméně je nutno se tímto zabývat. Prověřili jsme možnosti
řešení této situace a realizaci opatření k vyhubení tohoto škůdce.
Kontaktovali jsme odbornou firmu zabývající se deratizací. Na základě
zhodnocení situace a stavu výskytu jsme se přiklonili k řešení, které nám bylo
nabídnuto jako nejefektivnější. V první fázi bude proveden v domě monitoring

Vloženo: 30.11.2018

Z Á P I S
ze schůze výboru SVJ Chodská 7,9 konané dne 22.11.2018

přítomni: Ing. Kadaňka, Chaloupková, Hopjanová

Vloženo: 28.09.2018

Během příštího týdne budou dokončeny práce na opravě fasády v místech po odbouraných betonových zábradlích. Zároveň budou realizovány dlažby – u vlastníků, kteří si je objednali. Realizace dlažeb bude probíhat z venkovní strany (z lešení). Momentálně se vyrábí jednotlivé díly zábradlí – po předchozím zaměření namontovaných kotevních prvků. Vlastní montáž zábradlí
bude probíhat od 8.10. do 15.10.2018. Následně bude během jednoho či dvou dnů demontováno lešení. Zasklení lodžií bude případně realizováno následně z vnitřní strany lodžie (z bytu).
Cena bude

Vloženo: 13.09.2018
Datum události:
20.09.2018

Techem, spol. s r. o., Veveří 102, 616 00 Brno
telefon: 541 558 482, e-mail: brno@techem.cz, www.techem.cz

Chodská 9, Brno
Oznamujeme vlastníkům a uživatelům bytů, že ve
Čtvrtek 20. září 2018

Vloženo: 13.09.2018
Datum události:
19.09.2018

Techem, spol. s r. o., Veveří 102, 616 00 Brno
telefon: 541 558 482, e-mail: brno@techem.cz, www.techem.cz

Chodská 7, Brno
Oznamujeme vlastníkům a uživatelům bytů, že v
Středa 19. září 2018

Vloženo: 12.09.2018

Dnes jsem získal cenovou nabídku na položení keramické dlažby na
podlahu balkonů.
Realizace podlahy balkonů v rozsahu:
- demontáž soklíků, očištění, penetrace
- hydroizolační stěrka (systémové provedení, včetně vyztuženého vytažení
na lemující soklík)
- keramická dlažba TAURUS položená do vodotěsného flexibilního lepidla
- spárování vodotěsným spárovacím tmelem
- likvidace odpadu
bude zájemce stát 9.000,-Kč za balkon. Cena je bez DPH, které činí
15%, tzn. celková cena 10.350,-Kč.

Vloženo: 10.08.2018
Datum události:
20.08.2018

Děkujeme všem, kteří projevili svůj názor v písemném hlasování. Na základě tohoto hlasování jsme zahájili kroky k realizaci nového zábradlí. Zahájení prací je naplánováno na pondělí 20.8.2018.

Vloženo: 18.07.2018

Vzhledem k tomu, že byla vznesena námitka ke způsobu hlasování a jeho výsledku v usnesení bodu 2. písm. b) – výměna zábradlí lodžií na SV ze dne 21.6.2018, navrhuji z pověření výboru hlasovat o tomto bodu znovu tzv. PER ROLLAM (korespondenční hlasování), a to dle Čl. XV STANOV SV Chodská 7,9, Brno ze dne 2.10.2014 (dále jen stanov):

Vloženo: 23.05.2018
Datum události:
21.06.2018

P O Z V Á N K A

Na členskou schůzi shromáždění společenství vlastníků Chodská 7,9, která se bude konat 21.6.2018
v 19,00 hod v místnosti kotelny ve vchodu Chodská 7

Program:
1. Zhodnocení hospodaření za r. 2017
2. Plán investic a hospodaření na r. 2018
3. Změna v evidenčních listech dle zákona 89/2012 Sb. ustanovení §1180 v návaznosti NV 366/2013 Sb.
4. Různé

V Brně dne 21.5.2018

Ing. Petr Kadaňka
v.r. předseda SV Chodská 7,9

Vloženo: 23.01.2018
Datum události:
26.01.2018

Dne 26.1.(PÁ) budou probíhat práce na hlavním přívodu elektro v domě CH9. Z tohoto důvodu nepůjde mezi 9–13hod elektřina.

Snahou bude realizovat výměnu kabeláže v co možná nejkratší době, ale je dobré počítat s celou uvedenou dobou.

V Brně dne 23.1.2018 za vedení SVJ - Ing. Petr Kadaňka

Vloženo: 17.01.2018
Datum události:
19.01.2018

Dne, 19.1.(PÁ) budou probíhat práce na hlavním přívodu elektro v domě CH7. Z tohoto důvodu nepůjde mezi 9–13hod elektřina.

Snahou bude realizovat výměnu kabeláže v co možná nejkratší době, ale je dobré počítat s celou uvedenou dobou.

V Brně dne 17.1.2018 za vedení SVJ - Ing. Petr Kadaňka

Vloženo: 15.11.2017

UPOZORNĚNÍ NA UMÍSTĚNÍ KAMEROVÝCH SYSTÉMŮ V BYTOVÉM DOMĚ CHODSKÁ 7,9
Návrh provozního řádu, dle kterého budou provozovány kamery v našem domě.
Provoz kamer bude zahájen po schválení provozu na Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Vloženo: 09.11.2017
Datum události:
05.12.2017

P O Z V Á N K A
Na informativní schůzku shromáždění společenství vlastníků Chodská 7,9,
která se bude konat

5.12.2017 v 18,00 hod
v místnosti kotelny ve vchodu Chodská 7

Program:
1. Informace k provozování kamerového systému
2. Nové evidenční listy
3. Účtování poplatků za užívání a provoz výtahů
4. Rozúčtování nákladů za teplo
5. Souhlas se zpracováním osobních údajů
6. Zřízení kanceláře SV v místnosti původní kočárkárny CH7
7. Různé

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687