Informační deska

P O Z V Á N K A na členskou schůzi SVJ Chodská 7,9 - 25.6.2020 v 19,00 hod

Datum události: 

25.06.2020

P O Z V Á N K A
Na členskou schůzi shromáždění společenství vlastníků Chodská 7,9,
která se bude konat

25.6.2020 v 19,00 hod
v místnosti kotelny ve vchodu Chodská 7

Program:
1. Zhodnocení hospodaření za r. 2019
2. Realizace investic v r. 2019
3. Plán investic a hospodaření na r. 2020
4. Různé

V Brně dne 25.5.2020 Ing. Petr Kadaňka v.r.
předseda SV Chodská 7,9

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687