Vloženo:
08.11.2021
Datum události:
30.11.2021

P O Z V Á N K A
Na členskou schůzi shromáždění společenství vlastníků Chodská 7,9, která se bude konat 30.11.2021 v 19,00 h v místnosti kotelny ve vchodu Chodská 7

Program:
1. Zhodnocení hospodaření
2. Plán investic a hospodaření na r. 2022
3. Různé, diskuze

V Brně dne 07.11.2021 Ing. Petr Kadaňka v.r.
předseda SV Chodská 7,9

Vloženo:
16.03.2021
Datum události:
26.03.2021

UPOZORNĚNÍ
Dne 26.3.2021 (pátek) v 16.30 -18.30 hod se bude v domě Chodská 9 provádět REVIZE PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ
Prosíme o zajištění přístupu k plynovým spotřebičům v bytech.
Ing. Petr Novotný - revizní technik, tel. 602 522 795
V nutných případech možno zvolit náhradní termín: 23.3.2021(úterý), v 18.30 hod, nutno volat rev. technika – tel.: 602 522 795

Vloženo:
16.03.2021
Datum události:
23.03.2021

UPOZORNĚNÍ
Dne 23.3.2021 (úterý) v 16.30 -18.30 hod se bude v domě Chodská 7 provádět REVIZE PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ
Prosíme o zajištění přístupu k plynovým spotřebičům v bytech.
Ing. Petr Novotný - revizní technik, tel. 602 522 795
V nutných případech možno zvolit náhradní termín: 26.3.2021(pátek), v 18.30 hod, nutno volat rev. technika – tel.: 602 522 795

Vloženo:
21.12.2020

Z Á P I S
ze schůze výboru SVJ Chodská 7,9 konané dne 17.12.2020

přítomni: Ing. Kadaňka, Chaloupková, Hopjanová

program: 1. Zhodnocení řešení úkolů v r. 2020
2. Provedené revize
3. Aktualizace seznamu vlastníků
4. Prodloužení smluv, schválení odměn
5. Různé - úkoly

Vloženo:
01.07.2020
Datum události:
07.07.2020

INFORMACE /07.07.2020/
přístupový systém do domu

Poslední (v pořadí již čtvrtý) termín výdeje objednaných čipů bude v úterý 07.07.2020, od 19:30 do 20:30 v kanceláři SV v domě CH7 (1.np, bývalá kočárkárna), oproti podpisu a úhradě navíc objednaných čipů.

Cca do 2 měsíců přestanou fungovat stávající klíče, takže bez čipů se nedostanete do domu.

Děkujeme za spolupráci.
V Brně dne 01.07.2020 za vedení SV - Ing. Petr Kadaňka

Vloženo:
02.06.2020
Datum události:
25.06.2020

P O Z V Á N K A
Na členskou schůzi shromáždění společenství vlastníků Chodská 7,9,
která se bude konat

25.6.2020 v 19,00 hod
v místnosti kotelny ve vchodu Chodská 7

Program:
1. Zhodnocení hospodaření za r. 2019
2. Realizace investic v r. 2019
3. Plán investic a hospodaření na r. 2020
4. Různé

V Brně dne 25.5.2020 Ing. Petr Kadaňka v.r.
předseda SV Chodská 7,9

Vloženo:
02.06.2020

Z Á P I S
ze schůze výboru SVJ Chodská 7,9 konané dne 25.5.2020

přítomni: Ing. Kadaňka, Chaloupková, Hopjanová

program: 1. Příprava členské schůze
2. Zhodnocení provedených prací v r. 2019
3. Chystané práce do konce r. 2020
4. Různé - úkoly

1.
Plán hospodaření na r. 2020 připraví Ing Kadaňka ve spolupráci s pí. Hopjanovou a bude přílohou zápisu z členské schůze jako i zhodnocení plnění plánu za rok 2019.

2.
Ing. Kadaňka provede krátké shrnutí nejdůležitějších prací provedených v r. 2019
• Průzkum včetně vyčištění odvětrávacích šachet v obou vchodech
• Instalace sítí proti holubům na společných lodžiích
• Provedená dezinsekce bytů od štěnic
• Odborná zkouška výtahů
• Revize hromosvodů
• Revize požárního zařízení

3.
Přesunuté akce do roku 2020:
• změna otevírání vchodových dveří – el. čipy
• nátěr podlah společných lodžií
Velké akce na rok 2020 nejsou plánovány z důvodu šetření finančních prostředků SVJ na opravu fasády domu.

4.
Shromáždění vlastníků se uskuteční dne 25.6.2020 v 19,00 hod ve společné místnosti Chodská 7.
Pozvánka bude vyvěšena na nástěnkách a rozeslána mailem do konce května s následujícím programem:
1. Zhodnocení hospodaření za r. 2019 (Ing. Kadaňka, pí. Hopjanová)
2. Realizace investic v roce 2019 (Ing. Kadaňka)
3. Plán roku 2020 (Ing. Kadaňka)
4. Různé

Vlastníci budou informováni o fungování nového systému otvírání vchodových dveří a vstupů do sklepů.

Paní Chaloupková opětovně písemně požádá ÚMČ Brno – Královo Pole o odpověď v jakém stádiu řízení se nachází naše žádost o změnu textu dopravní značky na obslužné komunikaci pod naším domem.

Zapsala:
Chaloupková
25.5.2020
Ing. Petr Kadaňka, v.r.
předseda výboru

Vloženo:
24.05.2020

INFORMACE /25.05.2020/
přístupový systém do domu

Přístupový systém do domu byl úspěšně instalován. Vstupní dveře je možno již otevírat čipem. Dveře do sklepů ještě nutno ještě upravit, nicméně toto bude v dohledné době rovněž dokončeno. Zároveň dojde k bezpečnostní úpravě vstupních dveří.
Prozatím jsou funkční i klíče a tento stav zůstane zachován ještě po dobu cca 2 měsíců.

Druhé kolo výdeje objednaných čipů proběhne v pondělí 25.5.2020, od 19:30 do 20:30 v kanceláři SV v domě CH7 (1.np, bývalá kočárkárna), oproti podpisu a úhradě navíc objednaných čipů.

Čipy budou vydány zdarma a to do počtu nahlášených osob užívajících byt.
Čipy navíc lze získat za poplatek.
Poplatek bude 50Kč/ks (za 1. a 2. čip) a 100Kč/ks (3. a každý další).

Děkujeme za spolupráci.
V Brně dne 23.05.2020 za vedení SV - Ing. Petr Kadaňka

Vloženo:
16.05.2020

Přístupový systém do domu byl úspěšně instalován. Vstupní dveře je možno již otevírat čipem. Dveře do sklepů ještě nutno ještě upravit, nicméně toto bude v dohledné době rovněž dokončeno. Zároveň dojde k bezpečnostní úpravě vstupních dveří.
Prozatím jsou funkční i klíče a tento stav zůstane zachován ještě po dobu cca 2 měsíců.

Výdej objednaných čipů bude zahájen v pondělí 18.5.2020, od 19:30 do 20:30 v kanceláři SV v domě CH7 (1.np, bývalá kočárkárna), oproti podpisu a úhradě navíc objednaných čipů.
Není nutno měnit Vaše plány, další termíny určitě ještě budou a budete o nich vždy včas informováni.

Čipy budou vydány zdarma a to do počtu nahlášených osob užívajících byt.
Čipy navíc lze získat za poplatek.
Poplatek bude 50Kč/ks (za 1. a 2. čip) a 100Kč/ks (3. a každý další).

Děkujeme za spolupráci.
V Brně dne 16.05.2020 za vedení SV - Ing. Petr Kadaňka

Vloženo:
05.04.2020

INFORMACE /05.04.2020/
přístupový systém do domu

Vloženo:
02.09.2019
Datum události:
19.09.2019

P O Z V Á N K A
Na členskou schůzi shromáždění společenství vlastníků Chodská 7,9,
která se bude konat

19.9.2019 v 19,00 hod
v místnosti kotelny ve vchodu Chodská 7

Program:
1. Zhodnocení hospodaření za r. 2018
2. Realizace investic v r. 2018
3. Plán investic a hospodaření na r. 2019
4. Různé

V Brně dne 2.9.2019 Ing. Petr Kadaňka v.r.
předseda SV Chodská 7,9

Vloženo:
29.01.2019
Datum události:
07.02.2019

Štěnice – 3.vlna(poslední)
Vážení vlastníci a nájemníci bytů, v souladu s navrženým postupem proti štěnicím nastal čas pro závěrečné aplikace postřiku. Tento ochranný postřik ve Vašem bytě by měl být (a doufám že i na dlouhý čas bude) poslední.
Ve čtvrtek 7.2.2019, od 14:00hod bude postřik proveden v bytech:
Chodská 7
8.np: 2742/22, 2742/24, 2742/23
7.np: 2742/21, 2742/20
6.np: 2742/17, 2742/18
5.np: 2742/13, 2742/14, 2742/15
4.np: 2742/12, 2742/11
3.np: 2742/07, 2742/09, 2742/08
2.np: 2742/04, 2742/05, 2742/06

Vloženo:
28.01.2019
Datum události:
05.02.2019

Štěnice – 3.vlna (poslední)
Vážení vlastníci a nájemníci bytů, v souladu s navrženým postupem proti štěnicím nastal čas pro závěrečné aplikace postřiku. Tento ochranný postřik ve Vašem bytě by měl být (a doufám že i na dlouhý čas bude) poslední.
V úterý 5.2.2019, od 14:00hod bude postřik proveden v bytech:
Chodská 9
8.np: 2743/23, 2743/22
7.np: 2743/19, 2743/20, 2743/21
6.np: 2743/17, 2743/18
5.np: 2743/13, 2743/14, 2743/15
4.np: 2743/10, 2743/11, 2743/12
3.np: 2743/07, 2743/08, 2743/09
2.np: 2743/04, 2743/05, 2743/06

Vloženo:
12.01.2019
Datum události:
17.01.2019

štěnice – 2.vlna
Vážení vlastníci a nájemníci bytů, v návaznosti na opatření, která jsme
prováděli na konci minulého roku Vám oznamuji, že bude provedena
druhá vlna zásahu – postřik proti štěnicím.
Ve čtvrtek 17.1.2019, od 14:00 hod bude postřik proveden v bytech:
Chodská 7
8.np: 2742/22, 2742/24
7.np: 2742/21, 2742/20
6.np: 2742/17, 2742/18
5.np: 2742/13, 2742/14, 2742/15
4.np: 2742/12
3.np: 2742/07, 2742/09
Pro úspěšnou likvidaci tohoto krev sajícího parazita z prostředí je kromě

Vloženo:
12.01.2019
Datum události:
15.01.2019

štěnice – 2.vlna
Vážení vlastníci a nájemníci bytů, v návaznosti na opatření, která jsme
prováděli na konci minulého roku Vám oznamuji, že bude provedena
druhá vlna zásahu – postřik proti štěnicím.
V úterý 15.1.2019, od 14:00hod bude postřik proveden v bytech:
Chodská 9
8.np: 2743/23, 2743/22
7.np: 2743/19, 2743/20, 2743/21
6.np: 2743/17, 2743/18
5.np: 2743/13, 2743/14, 2743/15
2.np: 2743/04, 2743/05, 2743/06
1.np: 2743/01, 2743/02
Pro úspěšnou likvidaci tohoto krev sajícího parazita z prostředí je kromě

Vloženo:
14.12.2018
Datum události:
18.12.2018

Pro informaci sdělujeme, že v domě byl proveden prvotní akutní zásah proti
štěnicím. Byl to pouze první krok opatření, která hodláme učinit. Protože se blíží
Vánoce, byl to v tomto roce krok poslední, nicméně po novém roce budeme
v opatřeních pokračovat. O všech krocích a požadavcích na Vaši součinnost Vás
budeme vždy včas informovat.
Jak jsme slibovali – naplánovali jsme informační schůzku, kde Vás se zamýšleným
postupem seznámíme a zodpovíme případné dotazy.
Schůzka se bude konat
v úterý 18.12.2018, v 18:30

Vloženo:
07.12.2018

Vážení vlastníci a nájemníci bytů děkuji za spolupráci při řešení naší situace a jsme
rádi, že jste při vědomí důležitosti problému spolupracovali a umožnili přístup do
bytu. Štěnice byly nalezeny celkem v 5 bytech (na CH7 i CH9). V těchto bytech
provedeme v příštím týdnu desinsekční zásah. Majitelé bytů budou individuálně
kontaktováni. Tímto by se měl vyřešit akutní stav. Zásah se provádí s odstupem cca
30-40dní znovu. Při tomto druhém zásahu bychom z preventivních důvodů ošetřili i

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687