Vloženo: 20.06.2024
Datum události:
24.06.2024

O Z N Á M E N Í
provádění prací
Upozorňujeme všechny vlastníky a nájemníky bytů na Chodské 7 a 9, že CETIN bude
provádět avízované práce na střeše našeho domu, samozřejmě s vlivem na společný
schodišťový prostor, a to pravděpodobně od
pondělí 24. 6.2024, od 8,00 hod
až do
pátku 28.6.2024, do 18,00 hod
Rozsah prací se týká především úprav na technickém vybavení, které je umístěno na
střeše domu. Ovlivnění společných prostor bude pouze přepravou materiálu a
techniky. Tyto práce by nás neměly nijak zásadně ovlivňovat.

Vloženo: 13.05.2024
Datum události:
30.05.2024

P O Z V Á N K A
Na členskou schůzi shromáždění společenství vlastníků Chodská 7,9,
která se bude konat
ve čtvrtek 30.5.2024, v 19,00 hod
v místnosti kotelny ve vchodu Chodská 7
Program:
1. Zhodnocení hospodaření za rok 2023, schválení uzávěrky
2. Plán investic a oprav
3. Schválení nových stanov (úpravy dle platné legislativy)
4. Zvolení nového výboru
5. Různé, diskuze
V Brně dne 09.05.2024 Ing. Petr Kadaňka v.r.
předseda SV Chodská 7,9
Další informace:

Vloženo: 04.12.2023
Datum události:
04.12.2023

Vážení občané,
dovolujeme si Vás informovat o havarijní odstávce dodávek
tepla ve Vašem domě. V souladu s § 76 čl. 4 dle zákona
458/2000 bude od 22:00 hodin dne 4.12.2023 do 5:00 hod
dne 5.12.2023 přerušena dodávka tepla (teplé vody, topení)
z důvodu odstranění havárie na síti ZTE. Více informací o
odstávce: https://www.teplarny.cz/odstavky.
Pro Vaše dotazy a podněty ke způsobu dodávky tepla je Vám
k dispozici náš dispečink:
tel.: 545 161 545.

Vloženo: 04.11.2023
Datum události:
21.11.2023

P O Z V Á N K A

Na členskou schůzi shromáždění společenství vlastníků Chodská 7,9, která se bude konat v úterý 21.11.2023, v 19,00 hod v místnosti kotelny ve vchodu Chodská 7

Program:
1. Zhodnocení hospodaření
2. Plán investic a hospodaření na r. 2024
3. Různé, diskuze

V Brně dne 04.11.2023 Ing. Petr Kadaňka v.r. předseda SV Chodská 7,9

Výzva, žádost:

Vloženo: 06.09.2023
Datum události:
15.09.2023

Dne 15.9.2023 (pátek) bude provedeno vyklizení společných prostor -
chodeb sklepních boxů. V těchto prostorách není možno dlouhodobě
skladovat odpad či věci k likvidaci. Všechny zde uložené věci budou
odstraněny a zlikvidovány.
Pokud zde někdo věci skladuje k dalšímu využití, nechť si věci zajistí
umístěním do svých prostor (sklepů, bytů apod.).
Pro tyto účely bude u domu krátkodobě přistaven kontejner.
Děkujeme za spolupráci.
V Brně dne 04.09.2023 za vedení SV - Ing. Petr Kadaňka

Vloženo: 06.09.2023

S ohledem na opakované pokusy o neoprávněné vniknutí do
našeho domu Vás žádám, abyste ve vlastním zájmu dbali zvýšené
pozornosti a do domu nepouštěli cizí či nehlášené osoby. Rovněž
je třeba maximálně bránit vstupu různým dovážkovým firmám –
objednané a dovezené zboží pokud možno vyzvedávat u vstupu
do domu apod. Dále je vhodné kontrolovat uzavření dveří ať už
při vstupu či odchodu z domu atd.

Vloženo: 08.12.2022

Zápis schůze shromáždění společenství vlastníků Chodská 7,9 konané dne 22.11.2022
Přítomni: dle presenční listiny
- vchod Chodská 7 – přítomno 16
nepřítomno 8
- vchod Chodská 9 – přítomno 11
nepřítomno 13
Hlasování se zúčastnilo 18104 podílů, tj 53,705 % z celkového poštu 33 710 podílů hlasů.
Prezenční listiny tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.
Program:
1. Zhodnocení hospodaření za r. 2021 + schválení uzávěrky
2. Plán hospodaření 2022 a investic na rok 2023

Vloženo: 03.11.2022
Datum události:
22.11.2022

P O Z V Á N K A
Na členskou schůzi shromáždění společenství vlastníků Chodská 7,9,
která se bude konat
v úterý 22.11.2022 v 19,00 hod
v místnosti kotelny ve vchodu Chodská 7
Program:
1. Zhodnocení hospodaření 2021, vč. schválení závěrky
2. Plán investic a hospodaření na r. 2023
3. Změna evidenčních listů – úprava záloh vzhledem k navýšení cen
4. Různé, diskuze
V Brně dne 02.11.2022 Ing. Petr Kadaňka v.r.
předseda SV Chodská 7,9

(více v příloze)

Vloženo: 27.10.2022

Vzhledem k narůstajícím cenám za energie,teplo a ostatní služby bude nutné od 1. 1.2023 navýšit zálohy za služby za každou bytovou jednotku.
Více v příloze.

Vloženo: 02.04.2022

UPOZORNĚNÍ!!!

Pokud vás navštívili pracovníci domnělé firmy EKOPLAST, za účelem kontroly oken, prosíme nesjednávejte si žádný termín schůzky!
Tuto firmu výbor SVJ neoslovil, zřejmě se jedná o podvod.

Pokud máte problémy s okny, obraťte se na výbor SVJ.

Za výbor Ing. Petr Kadaňka

Vloženo: 16.03.2022
Datum události:
24.03.2022

UPOZORNĚNÍ

Dne: 24.3.2022 (čtvrtek) v 16.30 - 18.30 hod se bude provádět

REVIZE PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Prosíme o zajištění přístupu ke spotřebičům uvnitř bytů.

Ing. Petr Novotný
revizní technik
tel. 602 522795

Jedná se o periodickou (1x za rok) revizi domovního plynovodu v rozsahu od HUP po spotřebiče, dle vyhl.ČÚBP č.85/1978 Sb, nař.vl. č.352/2000 Sb.

Vloženo: 16.03.2022
Datum události:
21.03.2022

UPOZORNĚNÍ

Dne: 21.3.2022 (pondělí) v 16.30 - 18.30 hod se bude provádět

REVIZE PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Prosíme o zajištění přístupu ke spotřebičům uvnitř bytů.

Ing. Petr Novotný
revizní technik
tel. 602 522795

Jedná se o periodickou (1x za rok) revizi domovního plynovodu v rozsahu od HUP po spotřebiče, dle vyhl.ČÚBP č.85/1978 Sb, nař.vl. č.352/2000 Sb.

Vloženo: 08.11.2021
Datum události:
30.11.2021

P O Z V Á N K A
Na členskou schůzi shromáždění společenství vlastníků Chodská 7,9, která se bude konat 30.11.2021 v 19,00 h v místnosti kotelny ve vchodu Chodská 7

Program:
1. Zhodnocení hospodaření
2. Plán investic a hospodaření na r. 2022
3. Různé, diskuze

V Brně dne 07.11.2021 Ing. Petr Kadaňka v.r.
předseda SV Chodská 7,9

Vloženo: 16.03.2021
Datum události:
26.03.2021

UPOZORNĚNÍ
Dne 26.3.2021 (pátek) v 16.30 -18.30 hod se bude v domě Chodská 9 provádět REVIZE PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ
Prosíme o zajištění přístupu k plynovým spotřebičům v bytech.
Ing. Petr Novotný - revizní technik, tel. 602 522 795
V nutných případech možno zvolit náhradní termín: 23.3.2021(úterý), v 18.30 hod, nutno volat rev. technika – tel.: 602 522 795

Vloženo: 16.03.2021
Datum události:
23.03.2021

UPOZORNĚNÍ
Dne 23.3.2021 (úterý) v 16.30 -18.30 hod se bude v domě Chodská 7 provádět REVIZE PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ
Prosíme o zajištění přístupu k plynovým spotřebičům v bytech.
Ing. Petr Novotný - revizní technik, tel. 602 522 795
V nutných případech možno zvolit náhradní termín: 26.3.2021(pátek), v 18.30 hod, nutno volat rev. technika – tel.: 602 522 795

Vloženo: 21.12.2020

Z Á P I S
ze schůze výboru SVJ Chodská 7,9 konané dne 17.12.2020

přítomni: Ing. Kadaňka, Chaloupková, Hopjanová

program: 1. Zhodnocení řešení úkolů v r. 2020
2. Provedené revize
3. Aktualizace seznamu vlastníků
4. Prodloužení smluv, schválení odměn
5. Různé - úkoly

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687