Informační deska

POZVÁNKA Na členskou schůzi 30.11.2021 v 19,00 h

Datum události: 

30.11.2021

P O Z V Á N K A
Na členskou schůzi shromáždění společenství vlastníků Chodská 7,9, která se bude konat 30.11.2021 v 19,00 h v místnosti kotelny ve vchodu Chodská 7

Program:
1. Zhodnocení hospodaření
2. Plán investic a hospodaření na r. 2022
3. Různé, diskuze

V Brně dne 07.11.2021 Ing. Petr Kadaňka v.r.
předseda SV Chodská 7,9

Upozornění, výzva, žádost:
Vzhledem k poměrně velkému pohybu lidí – obyvatel našeho domu – Vás všechny zdvořile
žádám, abyste se ujistili, že počet osob užívajících Váš byt je v souladu s počtem osob
nahlášených k užívání bytu. Pokud tomu tak není, prosím o nahlášení správného počtu osob
správci našeho domu, firmě Šimek. Kontaktní osoba pro hlášení změn v počtu osob je paní
Ilona Orlová, i.orlova@simek.cz, tel. 736 484 704.
Počet osob je důležitý ke správnému rozúčtování služeb.

Dle § 1177 odst. 2 občanského zákoníku je vlastník jednotky povinen oznámit bez zbytečného
odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost
a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce.

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687