Informační deska

POZVÁNKA Na členskou schůzi společenství vlastníků - 19.9.2019 v 19,00 hod

Datum události: 

19.09.2019

P O Z V Á N K A
Na členskou schůzi shromáždění společenství vlastníků Chodská 7,9,
která se bude konat

19.9.2019 v 19,00 hod
v místnosti kotelny ve vchodu Chodská 7

Program:
1. Zhodnocení hospodaření za r. 2018
2. Realizace investic v r. 2018
3. Plán investic a hospodaření na r. 2019
4. Různé

V Brně dne 2.9.2019 Ing. Petr Kadaňka v.r.
předseda SV Chodská 7,9

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687