Informační deska

Kontrola štěnice - výsledky prohlídky

Vážení vlastníci a nájemníci bytů děkuji za spolupráci při řešení naší situace a jsme
rádi, že jste při vědomí důležitosti problému spolupracovali a umožnili přístup do
bytu. Štěnice byly nalezeny celkem v 5 bytech (na CH7 i CH9). V těchto bytech
provedeme v příštím týdnu desinsekční zásah. Majitelé bytů budou individuálně
kontaktováni. Tímto by se měl vyřešit akutní stav. Zásah se provádí s odstupem cca
30-40dní znovu. Při tomto druhém zásahu bychom z preventivních důvodů ošetřili i
byty sousedící (a to nahoru i dolů) s postiženým bytem. Tento druhý zásah by se
prováděl zhruba na konci ledna a bude se týkat již mnohem většího počtu bytů.
Pro bližší seznámení se situací uspořádáme ještě před vánoci krátkou informativní
schůzku, kde objasníme zvolený postup.
Důležité je si uvědomit, že i když nebyly štěnice při prohlídce nalezeny, neznamená
to, že v bytě stoprocentně nejsou. I nadále buďte prosím ostražití a v případě
výskytu nás neprodleně informujte. Štěnice jsou naším společným problémem,
který dokážeme mírnit jen v případě společného postupu.
Děkujeme za pochopení.
V Brně dne 06.12.2018
za vedení SV - Ing. Petr Kadaňka

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687