Informační deska

Štěnice – 2.vlna - Chodská 9 (15.1.2019, od 14:00hod)

Datum události: 

15.01.2019

štěnice – 2.vlna
Vážení vlastníci a nájemníci bytů, v návaznosti na opatření, která jsme
prováděli na konci minulého roku Vám oznamuji, že bude provedena
druhá vlna zásahu – postřik proti štěnicím.
V úterý 15.1.2019, od 14:00hod bude postřik proveden v bytech:
Chodská 9
8.np: 2743/23, 2743/22
7.np: 2743/19, 2743/20, 2743/21
6.np: 2743/17, 2743/18
5.np: 2743/13, 2743/14, 2743/15
2.np: 2743/04, 2743/05, 2743/06
1.np: 2743/01, 2743/02
Pro úspěšnou likvidaci tohoto krev sajícího parazita z prostředí je kromě
způsobu provedení dezinsekčního zásahu důležitá spolupráce s majiteli či
nájemníky konkrétních bytových jednotek. Jedná se zejména o vyklizení
úložných prostor postelí a sedaček, popř. vyklizení věcí pod postelemi, pokud
úložný prostor nemají. Postele, které jsou jakýmkoliv způsobem sešroubované
(např. čalouněné čelo či sešroubovaná dvojpostel v podobě manželského
lůžka), je ideální pro aplikaci postřiku uvolnit (riziková místa výskytu štěnic).
Také je důležité uvolnit co nejvíce podlahové plochy, na kterou bude možno
postřik aplikovat, zejména kolem postelí a sedacích souprav (tzn. věci z
úložných prostor nepokládat na zem, ale na stoly, skříně, do skříní apod.).
Realizace zásahů
Vlastní zásah v bytových jednotkách probíhá aplikací postřiku na matrace,
konstrukce postelí a sedaček ze všech stran. Dále se postřik aplikuje na
podlahovou plochu, podlahové lišty, stěny za postelemi, garnýže a další místa.
Současně se provede bariérový postřik společných prostor (rámy vstupních
dveří a prostor kolem nich).
Děkujeme za pochopení.
V Brně dne 12.01.2019
za vedení SV - Ing. Petr Kadaňka

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687